Snickare Uppsala

Byggservice av högsta kvalitet

Om oss

VÄLKOMMEN TILL UPPSALA ROT - EN DEL AV STOCKHOLM ROT

Stockholm Rot är en ambitiös och hårt arbetande byggfirma med fokus på kvalitet och effektivitet. Numera har vi även verksamhet i Uppsala där vi kallar oss Uppsala Rot. Sedan starten 2009 har vi långsamt men stadigt växt oss starkare och idag har vi en verksamhet som erbjuder riktig konkurrens till flera av storbolagen. En av anledningarna till att vi har en verksamhet som frodas och konstant växer sig större är att vi har hittat ett bra sätt att möta våra kunders behov genom att vara flexibla och lyhörda under processens gång. Vi ser till att hela tiden involvera kunden i projekten samtidigt som vi är där och erbjuder vår expertis och kommer med råd och förslag baserat på den erfarenhet vi har av tidigare arbeten.

blåkopia

Yrkeskunnande och kvalitet är två ledord som genomsyrar hela företaget. Vi har en djup respekt för hantverket och ser till att vi inte tar några genvägar när det kommer till att uppnå det perfekta resultatet - oavsett om det rör sig om en mindre badrumsrenovering eller om du vill ha hjälp med att bygga en ny carport.

Miljövänligt byggföretag

Vi strävar även efter att hela tiden lämna så små effekter på miljön som möjligt och har ett väl inarbetat miljötänkande som genomsyrar hela verksamheten. Det rör allt från källsortering av avfall till materialval och transportfrågor. Företaget har även inlett en process för att kunna bli miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Behörighet och försäkringar

Uppsala Rot har den nödvändiga behörighet som krävs för att arbeta i våtrum och vi är även försäkrade ifall olyckan skulle vara framme under arbetets gång. Detta för att skydda såväl dig som kund och vår personal.

Din snickare i Uppsala!